ເຄື່ອງຈັກການເຊື່ອມກາຊວນ

 • 5kw 7kw 200Amp 300 Amp Portable Welding Generator ລາຄາກາຊວນ

  5kw 7kw 200Amp 300 Amp Portable Welding Generator ລາຄາກາຊວນ

  Product Details Chart Parameters Product Model SRT6500DW SRT7500DW SRT8500DW SRT12000DW Frequency (HZ) 50/60 50/60 50/60 50/60 Rated voltage (V) 110,120,3020,201,110,120,3020,201 120, 220, 230 , 240 220 / 380 110, 120, 220, 230, 240 220 / 380 110, 120, 220, 230, 240 220 / 380 ອັດຕາຜົນຜະລິດ KVA 4.6/5.50.5/5.6/5.510.5. 5.0/5.5 5.5/6.0 6.5/7.0 11.0/12.0 ອັດຕາການເຊື່ອມໂລຫະກະແສໄຟຟ້າ DC 20A-180A 20A-190A 20A-230A 20A-350A DC ຜົນຜະລິດ 12V-...
 • 220A Welding Current 3.2 ແລະ 4.0 mm Welding Rod Welder Diesel Generator for Sale

  220A Welding Current 3.2 ແລະ 4.0 mm Welding Rod Welder Diesel Generator for Sale

  Product Details Chart Parameters Product Model SRT6500DW SRT7500DW SRT8500DW SRT12000DW Frequency (HZ) 50/60 50/60 50/60 50/60 Rated voltage (V) 110,120,3020,201,110,120,3020,201 120, 220, 230 , 240 220 / 380 110, 120, 220, 230, 240 220 / 380 110, 120, 220, 230, 240 220 / 380 ອັດຕາຜົນຜະລິດ KVA 4.6/5.50.5/5.6/5.510.5. 5.0/5.5 5.5/6.0 6.5/7.0 11.0/12.0 ອັດຕາການເຊື່ອມໂລຫະກະແສໄຟຟ້າ DC 20A-180A 20A-190A 20A-230A 20A-350A DC ຜົນຜະລິດ 12V-...
 • 190A Portable Welding Generator Diesel ລາຄາ

  190A Portable Welding Generator Diesel ລາຄາ

  Product Details Chart Parameters Product Model SRT6500DW SRT7500DW SRT8500DW SRT12000DW Frequency (HZ) 50/60 50/60 50/60 50/60 Rated voltage (V) 110,120,3020,201,110,120,3020,201 120, 220, 230 , 240 220 / 380 110, 120, 220, 230, 240 220 / 380 110, 120, 220, 230, 240 220 / 380 ອັດຕາຜົນຜະລິດ KVA 4.6/5.50.5/5.6/5.510.5. 5.0/5.5 5.5/6.0 6.5/7.0 11.0/12.0 ອັດຕາການເຊື່ອມໂລຫະກະແສໄຟຟ້າ DC 20A-180A 20A-190A 20A-230A 20A-350A DC ຜົນຜະລິດ 12V-...
 • Heavy Duty 180 Amp AC DC Welding Machine Welder Generator Diesel for Sale

  Heavy Duty 180 Amp AC DC Welding Machine Welder Generator Diesel for Sale

  Product Details Chart Parameters Product Model SRT6500DW SRT7500DW SRT8500DW SRT12000DW Frequency (HZ) 50/60 50/60 50/60 50/60 Rated voltage (V) 110,120,3020,201,110,120,3020,201 120, 220, 230 , 240 220 / 380 110, 120, 220, 230, 240 220 / 380 110, 120, 220, 230, 240 220 / 380 ອັດຕາຜົນຜະລິດ KVA 4.6/5.50.5/5.6/5.510.5. 5.0/5.5 5.5/6.0 6.5/7.0 11.0/12.0 ອັດຕາການເຊື່ອມໂລຫະກະແສໄຟຟ້າ DC 20A-180A 20A-190A 20A-230A 20A-350A DC ຜົນຜະລິດ 12V-...